خلاصه: درخواست پناهندگی کردهاید و الان در رومانی بعنوان پناهجو به رسمیت شناخته شدهاید. پروسه پناهجویی مبنی بر چند مرحله است که جزئیات آن در این بخش توضیح داده شده است.

پس از درخواست پناهندگی چه اتفاقی می افتد؟

درخواست پناهندگی شما در مرکز منطقه ای که بدانجا انتصاب شده ای ( بصورت رسمی مرکز اقامت منطقه ای و مرکز پروسه پناهجویان نامیده میشود ) از سوی اداره کل مدیریت مهاجرت (IGI) مورد بررسی و آنالیز قرار میگیرد. دیگران به این اداره با استفاهده از نامهای اداره کل مدیریت مهاجرت (IGI) ویا “دفتر مهاجرت” یاد میکنند.برحسب شرایط تو پروسه های متفاوتی قابل اجراء میباشد. جزئیات در رابطه با این پروسه ها را میتوانی در بخشهای بعدی پیدا کنی.

چه کسی میتواند به من کمک کند در طی روند پناهندگی؟

حق دریافت مشاوره حقوقی رایگان از یک سازمان مردم نهاد (به انگلیسی NGO و بزبان رومانیایی ONG) را دارا هستید. همیشه میتوانید با آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد تماس بگیرید. شما میتوانید از مشاوره یک وکیل هم که حق الوکاله اش بر عهده شما است نیز بهره مند شوید. 

لطفا در اسرع وقت ممکن پس از درخواست پناهندگی، جهت فهمیدن پروسه ها و مهلتهایی که برای شرایط شما قابل اجرا است، توصیه و اطلاعات درخواست کنید. جهت اطلاعات تماس موسساتی که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید.

آیا این پروسه هزینه ای دارد؟

پروسه پناهجویی رایگان میباشد. جهت بررسی درخواست پناهندگی شما در هیچ کجا اجرت ویا مالیات اداری توسط شما پرداخت نمیشود. 

در صورت عوض شدن نظرم, آیا میتوانم پروسه را لغو کنم؟

اگر مایل به این کار بودید، شما میتوانید در هر زمان روند درخواست پناهندگی شما را لغو کنید. سازمانهایی که مشاوره حقوقی ارائه میدهند میتوانند عواقب این عمل را به شما توضیح دهند.

درباره مراحل مراحل پناهندگی بیشتر در صفحات بعدی بخوانید.