به AsylumRo خوش آمدید ، یک برنامه آنلاین ارائه اطلاعات به پناهجویان ، پناهندگان یا افرادی که نیاز به حمایت دارند و خود را در رومانی پیدا می کنند  

شما می توانید اطلاعات مربوط به مراحل پناهندگی در رومانی ، حقوق و تعهدات خود را پیدا کنید ، و با استفاده از نقشه مخاطبین و مکانهای مفید ، از کجا می توانید کمک بگیرید.

جهت بروزرسانی طلاعات درج شده در این برنامه، نهایت تلاش خود را بخرج میدهیم.

در صورت عدم درک اطلاعات درج شده در اینجا و یا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با استفاده از بخش اختصاصی با ما تماس بگیرید.

هدف این برنامه جایگزین کردن مشاوره حضوری نمیباشد. موارد خاص متعددی وجود دارد که ملزم به اجرای روندهای ویژه و توصیه های خاص میباشد. جهت یافتن راهکارهای مناسب با شرایط ویژهی خودتان، توصیه میکنیم با سازمانهای فهرست شده در ماپ تماس گرفته و از حق مشاوره خود استفاده کنید. هر مورد شرایط متفاوتی دارد و ملزم به مشاوره اختصاصی میباشد.