خلاصه: این بخش، در رابطه با روشهای مختلف ورود به کشور رومانی، روندهایی که، با توجه به نحوهای که وارد رومانی شدهاید، برای شما قابل اجرا است و همچنین در رابطه با گزینههای شما می باشد.

شما از طریق یکی از راههای زیر به رومانی رسیدید

ورود قانونی – زمانی صورت میگیرد که مدارک لازم ( ویزا، پاسپورت/ اسناد سفر) را دارا هستید و شرایط ورود به رومانی را رعایت کردهاید.

در صورتی که به طور قانونی وارد شدهاید، لطفاً قبل از اتمام اعتبار مدارکتان (برای مثال پاسپورت، ویزا) از تمدید آنها اطمینان حاصل فرمایید. در غیر این صورت اقامتتان در کشور رومانی غیرقانونی خواهد بود.

ورود غیرقانونی- زمانی صورت میگیرد که مدارک لازم را دارا نیستید یا قصد داشتید از مرز به طور غیر قانونی عبور کنید یا به طور غیر قانونی عبور کردهاید.

یا بعلت عبور غیر مجاز از مرز مجازات خواهم شد؟

عبور غیر مجاز از مرز، برحسب شرایط آن در کشور رومانی قابل مجازات میباشد.

آیا احتمال اخراج و برگرداندن من به کشورم وجود دارد؟

بدون در نظر داشتن نحوه ورودتان به کشور رومانی، اگر دروضعیتی هستید که فکر میکنید که نیاز به حمایت بین المللی دارید و از بازگشت به کشور خود واهمه داشته باشید، حق درخواست پناهندگی در کشور رومانی را دارا هستید. پس از درخواست پناهندگی در کشور رومانی، حق آن را دارید که تا اتمام روند پناهندگی در رومانی بمانید. اداره کل مدیریت مهاجرت (دارای علایم اختصاری GII به انگلیسی و IGI به زبان رومانیایی) از مقامات ذی ربط رومانیایی خواهد بود که مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی شما را دارا است.

گر به صورت غیرقانونی از مرز عبور کرده باشم چه عاقبتی برایم خواهد داشت؟

در صورتی که درخواست پناهندگی بکنید، ورود غیرمجازتان به کشور رومانی در نتیجه روند درخواست پناهندگیتان تغییری ایجاد نمیکند. به مفهوم دیگر، درخواست پناهندگی شما به دلیل عدم وجود مدارک سفر معتبر رد نخواهد شد.  

اگر خواهان درخواست پناهندگی در کشور رومانی نیستید و بصورت غیر مجاز از مرز عبور کرده باشید، تابع مقررات بازپذیرش یا اخراج خواهید بود. یعنی به کشور محل عبورتان یا به وطن خود بازگردانده خواهید شد. اگر خواهان درخواست پناهندگی در کشور رومانی نیستید و دیگر حق اقامت قانونی در کشور رومانی را نداشته باشید، به احتمال زیاد مجبور به ترک کشور خواهید بود.

ر هر دو صورت، احتمال آن وجود دارد که شما به یک بازداشتگاه دولتی فرستاده شوید تا از رومانی اخراج شوید.

پس از عبور از مرز و ورود به کشور رومانی باید چکار بکنم؟

لطفاً در اسرع وقت ممکن به مقامات دولتی مراجعه کنید؛ در غیر اینصورت اقامتتان در رومانی غیرقانونی خواهد بود و امکان اخراج شدنتان از کشور وجود خواهد داشت. پروسه پناهجویی صرفاً در صورت رعایت راهنماییهای مقامات رسمی، بسرعت آغاز خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با درخواست پناهندگی در مرز و پروسه پناهندگی، میتوانید روی بخشهای سایت کلیک کنید.