این بخش برای افراد زیر 18 ساله است که بهمراه خانواده خود به رومانی نیامدهاند.

اگر زیر 18 ساله باشید، مسئولین شما را بعنوان کودک یا خردسال شناسیایی خواهند کرد. و اگر والدینتان بهمراه شما نباشند، شما بعنوان خردسال بدون همراهان شناسایی خواهید شد.  

لطفاً در رابطه با سن خود واقعیت را اظهار کنید، زیرا خردسالان و نوجوانان تابع مقررات متفاوت از بزرگسلان خواهند بود.

چگونه میتوانم درخواست پناهندگی کنم؟

اگر از اتفاقاتی که در کشورتان افتاده یا از اتفاقاتی که در صورت بازگشت رخ خواهد داد واهمه داشته باشید، حق درخواست پناهندگی یا یا حمایت در رومانی را دارید. به این ” درخواست پناههندگی” گفته میشود. حتی اگر از طرق غیرقانونی (یعنی بدون دارا بودن مدارک مناسب) به کشور رومانی آمده باشید این حق را دارید. شما میتوانید درخواست پناهندگی کنید اگر در مرز یا اگر داخل خاک رومانی باشید. میتوانید به مامورین پلیس مرز یا پلیس معمولی کشور بگویید که از بازگشت به کشورخود میترسید و که خواهان “پناهندگی” یا “حمایت” هستید.

از لحظه درخواست پناهندگی بصورت کتبی ویا شفاهی بعنوان “متقاضی پناهندگی” شناخته خواهید شد. در صورت درخواست پناهندگی در کشور رومانی شما میتوانید تا صدور تصمیم در رابطه با پرونده شما از سوی مسئولین در اینجا بمانید. مقامات رومانی که اداره کل مدیریت مهاجرت (شاید شنیده باشید سایر اشخاص این سازمان را بنام ” IGI”ویا “دفتر مهاجرت” مینامند.) نامیده میشود، مسئول رسیدگی و صدور تصمیم در رابطه با درخواست پناهندگی شما میباشد.

پس از درخواست پناهندگی چه اتفاقی می افتد؟

پس از درخواست پناهندگی، به محیط امنی منتقل خواهید شد. در ابتداء آن یک مرکز منطقه ای خواهد بود که از سوی اداره کل مدیریت مهاجرت اداره میشود. برخی مردم به آن به عنوان “کمپ” یا “مرکز رسپسیون” اشاره میکنند.

اقامت: اطلاعات بیشتر در رابطه با محل اقامت پس از درخواست پناهندگی

حق و حقوق من بعنوان خردسال کدام هستند؟

بعنوان یک خردسال حقوق معینی دارید. مثلا حق رفتن به مدرسه و به کلاس زبان رومنایایی یا بهره مند شدن از کمکهای پزشکی را دارا خواهید بود. پرسنل مرکز منطقه ای ویا اشخاص شاغل در سازمنانهای مردم نهاد مختلف جهت کمک کردن در آنجا هستند. سازمانهای مردم نهاد (بزبان رومانی ONG) نهادهایی هستند که وابسته به دولت نیستند. جهت دسترسی به اطلاعات تماس با سازمانهای مردم نهاد که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید. از درخواست کمک و اطلاعات از آنها اجتناب نکنید. هر چیزی که به آنها بگویید محرمانه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوق و وظایف تمامی پناهجویان در کشور رومانی به بخش زیر کلیک کن. 

حقوق و وظایف: اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوق و وظایف پناهجویان

چه کسی بمن کمک خواهد کرد؟

اگر خردسالی باشید که بدون خانوادهتان سفر میکنید، ، از یک “نماینده قانونی” که از طرف دولت تعیین میشود کمک خواهید گرفت. اینمورد برای سایر کودکانی که والدین آنها بهمراهشان آمدند یکسان میباشد. 

نماینده قانونی در طول پروسه پناهجویی به شما کمک خواهد کرد و هنگام مصاحبه با مقامات به همراه شما خواهد آمد. از صحبت کردن در رابطه با مشکلات و واهمه های خود با ایشان، نگران نباشید. ایشان برای مطمئن شدن از رعایت حقوق شما در پروسه پناهجویی و اگر به نیازها، امنیت و رفاه و افکار شما توجه میشود، در آنجا حضور دارد. 

پروسه پناهجویی شامل چندین گام میباشد و نماینده قانونی و سازمانهای مردم نهاد در طول این پروسه به شما کمک خواهند کرد. جهت خواندن این گامها به بخشهای بعدی کلیک کنید. 

لطفاً در اسرع وقت توصیه و اطلاعات لازم را درخواست کنید. جهت دسترسی به اطلاعات تماس با موسساتی که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید.

آیا مقامات میتوانند در مورد سن من پرس و جو کنند؟

در صورتی که مسئولین شک داشته باشند که شما خردسال هستید، ممکن است جهت تشخیص سنتان پزشکی شما را معاینه کند. در صورت انجام این کار، نگران نباشید، کسی به شما آسیبی نخواهد رساند. پزشک برای تشخیص سنتان اندازه برخی از اعضای بدنت را خواهد گرفت. اگر با انجام برخی روندها احساس راحتی نکنید، لطفاً به نماینده قانونی خود اطلاع بدهید. اگر نتایج حاصله نشانگر بزرگتر بودن از 18 سال ه باشد، شما بعنوان بزرگسال شناخته خواهید شد. 

اگر در رابطه با سن واقعی خود حقیقت را نگویم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر خردسال هستید و در ابتداء اظهار کردین که سنتان بالاتر از 18 سال است، هنوز میتوانید در رابطه با سن واقعی خود مسئولین را مطلع سازی. خواهشمند است در اسرع وقت ممکن این کار را انجام بدهید، زیرا کودکانی که بدون والدینشان سفر میکنند تابع قوانین متفاوتی از بزرگسالان هستند.

برای مثال؛ بزرگسالانی که بصورت غیرقانونی وارد کشور رومانی شده (یعنی بدون داشتن مدارک مناسب) و تصمیم به عدم درخواست پناهندگی بگیرند، به یک مرکز بسته (که به عنوان بزداشتگاه دولتی شناخته میشود) منتقل خواهند شد تا از رومانی اخراج شوند. اگر در این چنین شرایطی قرار گرفتهاید هنوز میتوانید در رابطه با سن واقعی خود به پلیس اطلاعات بدهید. شما همچنین میتوانید در صورت واهمه داشتن از اتفاقاتی که در کشورتان رخ داده است یا از اتفاقی که ممکن است برای شما رخ دهد اگر به کشور خود برگردید، درخواست پناهندگی بکنید. اگر هیچگونه مدرکی که نشان دهنده سن واقعیتان نداشته باشید، ممکن است جهت تشخیص سنتان، پزشکی شما را معاینه کند. اگر نتایج نشان دهند که خردسال هستید، شما از بزداشتگاه آزاد خواهید شد. اگر نتایج نشان دهند که سنتان بالاتر از 18 سالگی است، شما به عنوان بزرگسال شناخته خواهید شد. 

اطلاعات بیشتر در رابطه با خردسالانی که بدون همراهان بزرگسال به رومانی آمدند را میتوانید در بروشور زیر ببینی (که از طرف کمیته عالی پناهندگان رومانی (CNRR) تنظیم شده است):)

بروشور ویژه خردسالانی که بدون همراهان بزرگسال به رومانی آمدند – بروشور PDF ویژه خردسالانی که بدون همراهان بزرگسال به رومانی آمدند و درخواست حمایت بین المللی میکنند