Ku soo dhowow codsi magangliyo, toos ah oo loogu talagalay in lagu siiyo macluumaad bilaash ah magangelyo-dooneyaasha, qaxootiga ama dadka u baahan badbaado ee iyagu ku sugan Romania. 

Waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan nidaamka magangalyada ee Roomaaniya, xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga, iyo halka laga helo caawimaad iyadoo la adeegsanayo khariidadda xiriirrada iyo meelaha muhiimka ah ee laga helo.

Waxaan ku dadaalnaa sidii aan u hubin lahayn in macluumaadka ku jira arjigan si joogto ah loo cusboonaysiiyo.

Haddii aadan fahmin macluumaadka la bixiyay ama aad ubaahantahay faahfaahin dheeri ah, fadlan isticmaal qeybta gaarka ah si aad noola soo xiriirto.

Codsigan looguma talagalin inuu beddelo la-talinta aadanaha ee dhabta ah. Waxaa jira xaalado gaar ah oo badan oo ay u baahan yihiin habraacyo gaar ah iyo meesha looga baahan yahay talo gaar ah. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto ururada (ku taxan MAP) oo aad u isticmaasho xuquuqdaada latalinta, si aad u hesho xalka ku habboon xaaladaada gaarka ah. Xaalad kasta way kala duwan tahay waxayna u baahan tahay la talin shaqsiyeed.