Haddii aad ku aragto meel laga soo tallaabayo xadka Romania ama meel kasta oo ka mid ah xadka Romania, oo aad u maleynaysid inaad ubaahantahay badbaadin caalami ah oo aad ka baqeyso inaad ku laabato wadankaaga, waxaad xaq u leedahay inaad magangalyo ka dalbato Romania.

Ma dalban karaa magangalyo xitaa haddii aan si aan caadi ahayn uga gudbo xadka?

Haa. Xuquuqda magangalyo doonku waxay quseysaa qofkasta, xitaa hadii ay wadanka ku soo galeen si sharci ah ama si aan caadi aheyn (micnaheeda iyada oo aan laheen dukumenti sax ah).

Xaaladahee ayaan ku heli karaa badbaado?

Haddii aad u maleynaysid in lagu dhibaateeyo wadankaaga asalka ah, ama aad ka baqeyso in lagu dhibaateeyo oo sidaas darteed aadan ku soo laaban karin adiga uu baqaaya sababahaan jinsigaaga, diintaada, qowmiyaddaada, ama arin takoor bulsho ah, ama aaminsanaan siyaasadeed, waxaa laguu aqoonsan karaa qaxooti.

Haddii aad u maleynaysid inaadan awoodin / aadan dooneynin inaad ku laabatid wadankaagii asagoo u sabab ah khatarta halista ah / qatar awgeed dagaalka, jirdilka, bini-aadamka ama Sharaf dil ama ciqaab, waxaa lagu siin karaa ilaalin hoosaad.

Sideen ku dalban karaa magangalyo xuduuda?

Haddii aad u maleynaysid inaad ku jirto mid ka mid ah xaaladaha kor lagu soo sheegay oo aad rabto inaad magangalyo ka raadsato Romania, u sheeg Booliska Xuduudaha qoraal ahaan ama hadal ahaan inaad ka baqeyso inaad ku laabato wadankaaga oo aad weydiisato “magangalyo” ama “ilaalin”. Markaad magangalyo ka dalbato Roomaaniya, waxaad xaq u leedahay in aan laguugu soo celin wadankaaga ilaa nidaamka magangalyada la soo gabagabeeyo.