Dhamaan magangalyo-doonka Roomaaniya waxay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad. Aad ayey muhiim u tahay inaad ogaatid xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga. 

Kuwani waa lala soo socodsiin doonaa markaad isqorto diiwaangelinta dalabkaaga magangalyo. Ururada aan dawliga ahayn (NGO, ama ONG ee Roomaania) ee ka shaqeeya Xarumaha Gobollada ayaa mar kale kuu aqrin karaya xuquuqaha iyo waajibaadkaan adiga kugu caawinaya inaad fahamto.

Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga magangalyo-doon ahaan Romania.

Nidaamka magangalyada, La-talinta iyo Macluumaadka

Dadka kale waxaad xaq u leedahay inaad:

 • In uu kaa caawiyo qareen inta lagu gudo jiro nidaamka magangalyada
 • Inaad la xiriirto oo ay caawiso hay’ad aan dawli ahayn (NGO, ama ONG oo ku nool Roomaaniya) ama UNHCR
 • In lagu siiyo turjubaan bilaash ah inta lagu gudo jiro nidaamka magangalyada
 • Inaad ku hesho macluumaad luqad aad fahmayso ama si macquul ah loo maleynaayo inaad fahantay
 • Inaad wado u hesho faylkaaga magangalyo qaxootinimo oo aad codsato koobi ka mid ah, iyadoo ku saleysan codsi

Dadka kale waxaa ku waajib ah:

 • Inaad aqbasho in faraha lagaa sawiro\ama lagaa qaado faraha 
 • Inaad bixiso macluumaad dhab ah oo dhammaystiran oo ku saabsan adiga iyo sababaha aad ugu baahan tahay badbaadin
 • In lagu wareejiyo dhammaan dukumiintiyada quseeya sheegashadaada magangalyo
 • Si aad u raacdo nidaamkaaga magangalyo, ka qeyb gal wareysiga magangalyada hana uga tagin dalka si aan sharci ahayn
 • U hoggaansanaanta sharciyada Roomaaniya

Degaan ama in meel lagu dajiyo

Waxaad xaq u leedahay inaad:

 • In lagu dejiyo Xarunta Gobolka, haddii aadan haysan ilo dhaqaale oo kugu filan
 • Inaad ku sii nagaato Romania inta lagu gudajiro nidaamka magan galyada oo dhan
 • Inaad hesho dukumeenti aqoonsi oo ku meel gaar ah

Waajibaadka ku saaran:

 • Inaadan ka tagin goobta uu ku yaallo (magaalada) ogolaansho la’aan Hay’adda kormeerka socdaalka
 • Inaad ku ogeysiiso masuuliyiinta shan maalmood gudahooda wixii isbedel ah ee mesha dagan tahay ah (haddii aad dooratay inaad ku noolaato meel ka baxsan Xarunta Gobolka)
 • Inaad uga tagto wadanka haddii ay dhacdo in codsiyadaadii magangalyo ee ugu danbeyn la diido oo aadan qabin xuquuq sharci oo kale oo aad ku joogto Romania 

Waxaa kale oo waajib kugu ah inaad ixtiraamto shuruucda Xarunta Gobolka ee aad ku nooshahay. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah qeybta “Ku Noolaanshaha Xarunta Gobolka”.

Ixtiraamka xeerarka Xarunta Gobolka waxay yeelan kartaa cawaaqib xumo. Xayiraadaha waxaa ka mid noqon kara: helitaanka gargaarka maaliyadeed ee 6 lei / maalin muddo ah inta u dhaxaysa hal iyo saddex bilood, ama si ku meelgaar ah ama si joogto ah looga saarayo Xarunta Soodhawaynta. Waxaad xaq u leedahay inaad ka doodid xayiraada. Haddii aad naftaada ku aragto xaaladdan, la xiriir NGO-ga ka shaqeeya xarunta si aad u ogaato waxa xulashooyinkaagu yihiin.

Qalabka Caawinta

Waxaad xaq u leedahay inaad:

 • Si aad u hesho kaalmada maaliyadeed ee cuntada (10 lei / maalinti / qofkii) iyo kharashyo kale (6 lei / maalinti / qofkii), haddii aadan haysan dhaqaale aad ku taageerto naftaada. Haddii aad xaq u leedahay, waxaad heli doontaa kaalmada maaliyadeed laba jeer bishii.
 • Inaad hesho kaalmo maaliyadeed oo aad ku iibsato dhar kugu filan, laba jeer sanadkii, iyadoo kuxiran xilliga: 100 lei / qofkii / xilliga jiilaalka iyo 67 lei / qofkii / xilliga xagaaga.
 • Inaad hesho kaalmo dheeri ah oo bulsheed, sida ku xusan sharciga qaran oo ku xidhan xaaladaada shaqsiyeed iyo baahiyahaaga. Waad waydiin kartaa wakiil ka socda urur aan dawli ahayn haddii tani ay quseyso xaaladaada. 

Caawinaad Caafimaad

Waxaad xaq u leedahay inaad hesho caawimaad caafimaad iyo daaweyn asaasi ah, gargaar caafimaad oo deg-deg ah isbitaal iyo daaweyn caafimaad oo bilaash ah cudurada daran ama kuwa daba dheeraada kuwaas oo noloshaada halis gelinaya. Haddii aad leedahay baahi caafimaad oo gaar ah, waxaad xaq u leedahay inaad hesho daryeel caafimaad oo habboon oo ku saleysan xaaladaada.

Markaad codsatid magangalyo kadib, waxaa kugu waajib ah inaad tagto baaritaan caafimaad si aad u ogaato xaaladaada caafimaad. Macluumaadka ku saabsan xaaladdaada caafimaad waxay ahaan doontaa qarsoodi. Waa muhiim inaad u sheegto dhaqtarka haddii aad wax dhibaato caafimaad ah aad qabto ama haddii aad wax daawo ah qaadatid, si aad sida ugu dhakhsaha badan ugaga hesho caawimaad. 

Xaqa aad u leedahay kaalmada caafimad lama joojin doono xaalad kasta oo jirta. 

Waxbarasho

Caruurta, oo macnaheedu yahay dhamaan kuwa kayar da’da 18, waxay xaq u leeyihiin inay aadaan xanaanada iyo iskuulka isla shuruudaha caruurta Romania. Si looga caawiyo iyaga inay dhexgalaan dugsiga, carruurtu way tegi karaan xiisadaha luqadda Romania. Waxbarashadu aad ayey muhiim u tahay caruurtu waa inay iskuulka aadaan sida ugu dhaqsaha badan. Weydiiso shaqaalaha Xarunta Gobolka iyo NGO-yada caawimaad si carruurtu u tagaan dugsiga. 

Shaqo

Waxaad xaq u leedahay inaad ka shaqeyso Roomaaniya 3 bilood kadib markaad magangalyo codsatay. Tan waxaad ku samayn kartaa isla shuruudaha muwaadiniinta Roomaaniyiinta, taasoo la micno ah inaadan u baahnayn rukhsad shaqo. Haddii aad degenayd oo aad si sharci ah uga shaqeynaysay Roomaaniya wakhtigii aad dalbatay magangalyo, waad sii wadan kartaa shaqada. Labada xaaladoodba, waa inaad weydiisataa Kormeeraha Guud ee Socdaalka inuu ku siiyo dukumiinti cadeynaya inaad xaq u leedahay inaad ka shaqeyso Romania.