Kendini bir Romanya sınır geçiş noktasında veya sınırın Romanya tarafında herhangi bir yerinde bulursan ve uluslararası korumaya ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan ve ülkene dönmekten korkuyorsan, Romanya’da iltica başvurusunda bulunma hakkın vardır.

Sınırı kanunsuz bir şekilde geçsem bile sığınma başvurusunda bulunabilir miyim?

Evet.İltica hakkı, ülkeye yasal ya da düzensiz girmiş olsalar bile (uygun belgeler olmadan) herkese uygulanır.

Hangi durumlarda koruma alabilirim?

Kendi ülkende zulme uğradığını düşünüyorsan veya zulüm görmekten korkuyorsan ve ırkın, dinin, etnik kökenin, sosyal grubun veya politik inançların nedenlerinden dolayı geri dönemiyorsan, mülteci olarak kabul edilebilirsin.

Savaş, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza nedeniyle ciddi bir zarar görme / tehlike riski nedeniyle kendi ülkene geri dönemeyeceğini / isteksiz olduğunu düşünüyorsan, sana ikincil/geçici türden bir koruma verilebilir.

Sınırda sığınma başvurusunu nasıl yapabilirim?

Yukarıda açıklanan durumlardan biriyle yüzyüze olduğunu düşünüyorsan ve Romanya’da korumaya sahip olmak istiyorsan, Sınır Polisine yazılı olarak veya sözlü olarak ülkene dönmekten korktuğunu ve “sığınma” veya “koruma” istediğini söyle. Romanya’da iltica başvurusunda bulunduğunda, iltica prosedürü sona erene kadar ülkene iade edilmeme hakkın vardır.