خلاصه: در صورت دارا نبودن منابع مالی، در یک مرکز منطقه ای پناهجویان اقامت خواهید کرد. این بخش گامهای بعدیای که پس از رسیدن به مرکز منطقهای باید طی کنید را توضیح میدهد (اشیایی را که دریافت خواهید کرد، هم اتاقی ها، خدمات موجود و غیره).  

پس از رسیدن من به مرکز منطقه ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گامهای بعدی چیست؟

هنگام رسیدن به مرکز منطقه ای، مامورین، شما و چمدانتان را بازرسی خواهند کرد. به وارد شدن به مرکز بهمراه اشیاء خطرناک، الکل و یا مواد مخدر اجازه نخواهند داد. در رابطه با ساختار داخل مرکز اطلاعات داده میشود و رونوشتی دریافت خواهید کرد. ظرف مدتی که در مرکز اقامت خواهید داشت، مبنی بر قبول کردن حقوق و وظایف خود، مدرکی امضاء خواهید کرد ( چه کارهایی اجازه دارید انجام دهید و چه کارهایی اجازه ندارید). این مقررات برای حفظ امنیت شما میباشد، نه بخاطر محدود کردن شما!

مدت کوتاهی بعد از امورات اقامت، جهت تشخیص شرایط سلامتی شما باید یک معاینه پزشکی انجام دهی. به دکتر بگویید اگر یک بیماری مزمن/ حاد دارید ویا لازم به ادامه یک معالجه پزشکی هستید. در صورت دارا بودن مشکلات سلامتی در هر مرکز یک اتاق درمانی جهت دریافت معالجه پزشکی وجود دارد.

آیا در یک اتاق به تنهایی زندگی خواهم کرد؟

با در نظر داشتن وحدت خانواده، آسیب پذیری شما، جنسیت و سایر اوصاف، باتفاق سایر پناهجویان میزبانی خواهید شد.  

در مرکز چه اشیایی را دریافت خواهم کرد؟

لوازم مصرف روزانه را دریافت خواهی کرد (روتختی ها، پتوها- در فصل سرما یک پتو اضافه، روبالشی، بشقابها وسایره را میتوانید درخواست کنید). از برخی اشیاء موجود در مرکز ( برای مثال: قابلمه، بخاری) با سایر پناهجویان به طور مشترک استفاده خواهید کرد. به لوازمی که دریافت کرده اید توجه کنید و تمیزنگهدارید. هنگام ترک دایم مرکز باید تمامی اشیاء را عودت دهی.

در اول ورود به مرکز و ماهی یکبار لوازم نظافت شخصی دریافت خواهید کرد (خمیر دندان، صابون، لوازم نظافت ویژه، مایع ظرفشویی وسایره). شما میتوانید رختهای خود را برحسب برنامه اعلام شده در ماشین لباسشویی موجود در مرکز بشورید.

در مرکز چه خدماتی وجود دارد؟

شما به خدمات مختلفی دسترسی خواهید داشت. سازمانهای مردم نهاد (به انگلیسی NGO و بزبان رومانی ONG) موجود در مرکز، کمک و خدمات مشاوره قانونی، اجتماعی، طبی و روانی را تامین میکنند. در ضمن آنها کلاسهای زبان رومانی و سایر فعالیتهای فرهنگی و تفریحی برگزار میکنند. جهت کسب اطلاعات و کمک از سازمانهای مردم نهاد ویا مقامات اجتناب نکنید.

شما همچنین به کمکهای پزشکی و تاسیسات بهداشتی دسترسی خواهید داشت. آشپزخانه ای برای پخت غذا خواهید داشت. با توجه به هر مرکز، از امکانات معینی از قبیل اتاقهای استراحت، اتاقهای عبادت، سالن ورزش، محوطه ورزشی روباز، یک اتاق ویژه و از یک محوطه بازی بهره مند خواهید شد. مرکز برای مدت موقتی منزل شما خواهد بود و شما قادر به دریافت بستهها بوده و میتوانید مهمان داشته باشید و در فعالیتهای فرهنگی و دینی مشارکت کنید.

قوانین مرکز کدامین هستند؟

شما باید به آیین نامه داخلی مرکز احترام بگذارید ، لیست کاملی از آن را در اینجا مشاهده خواهید کرد..همانطور که با سایر افراد در مرکز زندگی خواهید کرد ، اینها مهمترین قوانینی هستند که باید به آنها رعایت کنید:

  • محیطی آرام و بی سر و صدا را نگهدارید. نسبت به اشخاص دیگر مقیم مرکز مودب باشید و در قبال مسئولین مرکز و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و سایر پناهندگان خشونت نشان ندهید.
  • داخل ساختمان سیگار نکشید، الکل ویا مواد مخدر استعمال نکنید.
  • به برنامه روزانه احترام بگذارید و فقط از ساعت 06: 00-22: 00 مرکز را ترک کنید. اگر مایل هستید مدت زمان طولانی تری را ترک کنید یا بعد از ساعت 22 برگردید ، از مدیریت این مرکز بخواهید. به خاطر داشته باشید اگر بیش از 3 روز از مرکز بدون اجازه خارج شوید ، از آنجا اخراج خواهید شد;
  • از لوازم مرکز با دقت استفاده کنید.
  • قواعد بهداشت شخصی و بهداشت عمومی را رعایت کنید و اماکن مشترک و اتاقتان را تمیز نگهدارید. یادتان نرود که نظافت از جمله وظایف شما میباشد.  

در صورت داشتن هر نوع مشکلی حتی با با سایر پناهجویان، توصیه میکنیم با با پرسنل ویا مسئولین مرکز منطقه ای صحبت کنید. شما همچنین از سازمانهای مردم نهاد شاغل در مرکز میتوانید اطلاعات و مشاوره دریافت کنید. آنها برای کمک به شما در آنجا هستند!  

آیا بعلت رعایت نکردن قوانین مرکز مجازاتی اعمال میشود؟

بلی، رعایت نکردن قواعد مرکز میتواند عواقب جدی بوجود آورد. برحسب وخامت موازینی که رعایت نکردهاید، اداره کل مدیریت مهاجرت میتواند مجازاتهای زیر را اعمال کند: 

  • یک تذکر شفاهی به شما داده میشود
  • یک تذکر کتبی به شما داده میشود
  • پرداخت شدن 6 لی/ روز کمک مالی برای مدت یک الی 3 ماه متوقف میشود
  • بصورت موقت و یا دائم از مرکز رسپسیون اخراج میشوید. 

حق اعتراض به مجازات را دارا خواهی بود. اگر در این چنین شرایطی باشی؛ جهت کسب اطلاعات در رابطه با گزینه هایی که در دست دارید با یکی از سازمانهای مردم نهاد شاغل در مرکز تماس حاصل کنید.