در کشور رومانی تمامی پناهجویان دارای حقوق و وظایف هستند. آگاه بودن از حقوق و وظایفتان بسیار مهم میباشد.  

این حقوق و وظایف پس از ثبت درخواست پناهندگی به شما اطلاع داده خواهد شد. مسئولین سازمانهای مردم نهاد (به انگلیسی NGO و بزبان رومانیایی ONG) که در مراکز منطقهای شاغل هستند، میتوانند این حقوق و وظایف را مجددا برایتان بخوانند و در فهمیدن آنها به شما کمک کنند.

در سطرهای بعدی، برخی از حقوق و وظایف اصلی شما به عنوان یک متقاضی پناهندگی در کشور رومانی داده شده است. در اینجا میتوانید به فهرست تمامی حقوق و وظایف خود دسترسی پیدا کنید.

روند پناهندگی، مشاوره و اطلاعات

علاوه بر مابقی موارد، حق و حقوق زیر را دارید:

 • حق دریافت مشاوره قانونی از یک وکیل هنگام روند درخواست پناهندگی
 • حق تماس و مشاوره قانونی از یک سازمان مردم نهاد (به انگلیسی NGO و بزبان رومانیایی ONG) یا آژانس پناهندگی سازمان ملل
 • حق استفاده از خدمات رایگان یک مترجم هنگام روند درخواست پناهندگی
 • دریافت اطلاعات بزبانی که شما مسلط هستید یا به طور منطقی فرض میشود مسلط باشید.
 • دسترسی به رونوشت پرونده پناهجویی شخصی بر اساس درخواست

علاوه بر این، شما وظایف زیر را دارید:

 • قبول کردن پروسه های گرفتن عکس و اثرانگشت 
 • ارائه اطلاعات کامل و واقعی در رابطه با خودتان و با دلایل درخواست حمایت
 • ارائه تمامی مدارک مربوط به درخواست پناهندگی خود
 • ارائه تمامی مدارک در رابطه با هویت خود ( به علاوه گذرنامه)
 • طی کردن روند پناهندگی، شرکت در مصاحبههای پناهندگی و ترک نکردن غیر مجاز کشور
 • رعایت قوانین رومانی

اقامت و مسکن

شما حق و حقوق زیر را دارید:

 • اقامت در یک مرکز منطقه ای در صورت دارا نبودن امکانات مالی کافی
 • ماندن در کشور رومانی در طی مدت تمامی روند پناهندگی
 • دریافت یک مدرک شناسایی موقت

شما وظایف زیر را دارید:

 • ترک نکردن محل اقامت (شهر) بدون اخذ مجوز از طرف اداره مدیریت مهاجرت
 • مطلع ساختن مقامات ظرف مدت 5 روز از هر گونه تغییرات در محل اقامت (اگر انتخاب کنید در خارج از مراکز متطقهای زندگی کنید)
 • خارج شدن از کشور رومانی در صورت رد شدن درخواست پناهندگی و در صورت دارا نبودن حق قانونی دیگری برای ماندن در رومانی  

همچنین موظف هستید موازین و مقررات مرکز منطقه ای که در آن اقامت دارید را رعایت کنید. در بخش “زندگی کردن در یک مرکز منطقه ای” میتوانید اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

رعایت نکردن موازین و مقررات مرکز منطقه ای عواقب جدی خواهد داشت. مجازاتها به شرح ذیل هستند: – محروم ماندن از دریافت کمک مالی بمیزان 6 لی / روز بمدت یکماه الی سه ماه ویا اخراج شدن از مرکز منطقه ای بصورت موقت یا دائم. شما حق اعتراض به مجازات را دارا هستید. اگر شما در چنین شرایطی قرار گرفتهاید، جهت کسب اطلاعات در رابطه با گزینههایی که در دست دارید، با یک سازمان مردم نهاد شاغل در مرکز منطقهای تماس بگیرید.

کمک مالی

شما حق و حقوق زیر را دارید:

 • در صورتی که منابع تامین مالی دیگر نداشته باشید، حق دریافت کمک مالی جهت خوراک (10 لی/ روز/ نفر) و خرجهای دیگر (6 لی/ روز/ نفر) را دارا هستید. اگر واجد شرایط هستید، کمک مالی را ماهی دو بار دریافت خواهید کرد.
 • برحسب فصل میتوانید سالی دو بار کمک مالی برای خرید لباس مناسب دریافت کنید: 100 لی/ نفر/ فصل زمستان و 67 لی/ نفر فصل تابستان دریافت کنی
 • برحسب موازین قانون کشور، وضعیت شخصی و احتیاجات شما حق دریافت کمک مالی تامین اجتماعی اضافی را دارید. شما میتوانید از یک نماینده NGO بپرسید اگر این کمک مالی به شما هم تعلق دارد یا نه.  

کمکهای پزشکی

شما حق معاینههای پزشکی اولیه و معالجه رایگان، معاینه پزشکی اورژانسی در بیمارستان و معالجههای رایگان برای بیماریهای حاد و مزمنی را که زندگیتان را در معرض خطر قرار میدهد، دارید. اگر احتیاجات طبی خاصی داشته باشی، شما حق آن را دارید که با توجه به شرایطتان، کمکهای پزشکی مناسب را دریافت کنید.

پس از درخواست پناهندگی، این وظیفه را دارید که جهت تشخیص شرایط سلامتی خود مورد معاینه پزشکی قرارد بگیرید. اطلاعات مربوط به شرایط سلامتی شما محرمانه است. در صورت داشتن هر نوع مشکل سلامتی یا در صورت استفاده از هر دارویی مهم است موضوع را به پزشک بگویید تا در اسرع وقت ممنکن از کمکهای پزشکی بهره مند شوید.  

حق دریافت کمکهای پزشکی در هیچ شرایطی از خاتمه نخواهد یافت. 

آموزش

کودکان به معنای همه افراد زیر 18 سال حق دارند که با همان شرایطی که کودکان رومانیایی دارند به مهد کودک و مدرسه بروند. به منظور کمک به آنها در ادغام در مدرسه ، کودکان می توانند در کلاسهای زبان رومانیایی شرکت کنند. آموزش بسیار مهم است و کودکان باید در اسرع وقت به مدرسه بروند. از پرسنل مرکز منطقه ای و سازمان های مردم نهاد کمک بخواهید تا کودکان به مدرسه بروند. 

کار

شما حق دارید در 3 ماه پس از درخواست پناهندگی در رومانی کار کنید. شما می توانید این کار را با همان شرایطی انجام دهید که شهروندان رومانیایی انجام می دهند ، به این معنی که به مجوز کار احتیاج ندارید. اگر در رومانی که تقاضای پناهندگی کردید بطور قانونی ساکن و کار می کردید ، می توانید به کار خود ادامه دهید. در هر دو حالت ، شما باید از بازرس کل مهاجرت بخواهید تا سندی را صادر کند که در آن حق داشتن حق کار در رومانی را تأیید کند.