Waraysiga kadib, waxaad ka heli doontaa go’aanka kormeerka guud ee laanta socdaalka (GII, ama IGI ee Romania) kaas oo kugu wargalin doona haddii aad ka heshay nooc badbaado Roomaaniya (xaalada qaxoontinimo ama ilaalin hoosaad) ama haddii magangalyadaada. dalabka waa la diiday. Go’aanku wuxuu ku saleysan yahay wixii aad ku sheegtay wareysiga, dukumiintiyada aad soo bandhigtay iyo macluumaadka ku saabsan waddanka aad ka timid.

Goorma ayaan go’aan helayaa?

Guud ahaan, waa inaad go’aanka ku hesho 2-3 bilood laga bilaabo waqtiga aad codsatay magangalyada. Xaaladaha qaarkood, waxay qaadan kartaa waqti dheer (tusaale ahaan wareysiga wuxuu ahaa in dib loo dhigo ama waxaa laguugu yeeray wareysi labaad si aad u kala caddeyso faahfaahinta qaar).

Sideen ku ogaan karaa haddii la iiga difaacay iyo in kale?

Waxaa lagugu soo ogeysiin doonaa go’aanka luqad aad fahmeyso. Si kastaba ha noqotee, nuqulada dukumiintiyada aad heli doontid waxay ku jiri doonaan luqadda Romania. Qareenkaaga ama lataliyaha NGO-gaaga ayaa kuu sharixi kara waxa kujira dukumintiga. Go’aanka waxaa sidoo kale loo sheegi karaa qareenkaaga ama hay’adda samafalka ah ee adiga ku caawisay intii lagu gudajiray nidaamkaaga magangalyada, laakiin kaliya haddii aad horay u codsato. 

Go’aanku muxuu ka sheegayaa codsigeyga?

Go’aanka wuxuu noqon karaa mid togan (wuxuu ku siin karaa oggalaansho qaxooti ama badbaadin hoosaad) ama diidmo (diidmada dalabkaaga magangalyo. Akhri qaybaha soo socda si aad wax uga sii ogaato nooc kasta oo go’aan ah.