Tallaabada xigta ee aad iska diiwaangeliso waa wareysiga horudhaca ah, oo sidoo kale loo yaqaanno xogururinta ama wareysiga gaaban

Waxaa lagugu wargalin doonaa taariikhda laguu qabtay wareysiga horudhaca ah inta lagu jiro nidaamka diiwaangelinta. Caadi ahaan waxay dhacdaa maalmo kadib diiwaangelinta.

Ayaa goob joog noqon doona?

Wareysiga horudhaca ah waxaa lagu dhammeystiri doonaa joogitaanka sarkaal ka socda Kormeeraha Guud ee Socdaalka (GII / IGI) iyo turjubaan. Tarjumadu waxay noqon doontaa luuqad aad fahanto ama waxaa macquul ah inaad u fahanto.

Maxaa lay weydiin doonaa?

Foomka xogwaraysiga ayaa looga baahan yahay GII / IGI si loo helo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan: xogtaada shaqsi; xubnaha qoyskaaga iyo halka ay joogaan; safarkaaga aad kaga timid wadankaagii asal ahaan Romania; macluumaad ku saabsan codsiyada magangalyo ee suurtogalka ah ee lagu soo gudbiyo dalal kale. Tani waxay sidoo kale fursad kuu tahay inaad siiso dukumiinti kasta oo kale oo aad u aragto inay quseyso waxaana laga yaabaa inay ka caawiso maamulka magangalya doonka go’aan ka gaarista dalabkaaga magangalyo.

U sheeg sarkaalka haddii aad qoys ku leedahay Yurub. Macluumaadkaani wuxuu ka caawin doonaa GII go’aan ka gaarista in waxa loo yaqaan Nidaamka Dublin iyo in kale in lagu dabaqi karo kiiskaaga.

Riix HALKAN si aad waxbadan uga ogaato Habka Dublin.

Aad ayey muhiim u tahay in sida ugu macquulsan loo helo macluumaadka aad siiso maamulada. Sidoo kale waa muhiim inaad daacad ahaato oo aad runta sheegto xaaladaada.

Ayaa iga caawin kara inta lagu gudajiro wareysiga horudhaca ah?

Waxaad xaq u leedahay in ay ku caawiso lacag la’aan hay’ad samafal ah ama UNHCR. Waxaa kale oo kaa caawin kara garyaqaan adiga naftaada ku siisay. Ka eeg qaybta xiriirka ee hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hay’adaha ku caawin kara.