Markaad timaad Xarunta Gobolka, waa inaad isdiiwaangelisaa. 

Waa maxay sababta diiwaangelintu muhiim ugu tahay?

In kasta oo laguu tixgeliyo magangalyo-doon laga bilaabo waqtiga aad codsato magangalyo, qoraal ama hadal ahaan, mas’uuliyiinta ma awoodi doonaan inay falanqeeyaan dalabkaaga mana heli doontid xuquuqaha qaarkood haddii aadan isdiiwaangalin.

Maxaa lay weydiin doonaa?

Waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso faahfaahintaada shaqsiyeed (sida: magaca qoyska, magaca, wadanka aad ka soo jeedo, taariikhda aad dhalatay, luqada) iyo macluumaadka kale ee ku saabsan sidaad ku timid Roomaaniya. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad ku qorto luqad aad taqaanid sababaha kugu kalifay inaad wadankaaga uga tagto iyo sababta aad magangalyo uga codsatay Romania.

Aad ayey muhiim u tahay in sida ugu macquulsan loo helo macluumaadka aad siiso maamulada. Sidoo kale waa muhiim inaad runta sheegto da’daada, xaaladaada iyo baahiyahaaga, si aad u hesho taageerada saxda ah sida ugu dhaqsaha badan.

Ma la iga qaadi doonaa sawir iyo sawir?

Haa, sawirkaaga iyo farahaaga ayaa lagaa qaadi doonaa. Waxaa laga yaabaa inaysan noqonin markii ugu horreysay ee faraha lagaa qaado. Tani waa sababta oo ah masuuliyiinta kaladuwan ayaa leh habab kala duwan. Farahaaga waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxa loogu yeero xogta EURODAC. Haddii aad uga tagto Roomaania inaad magangalyo ka dalbato wadan kale oo quseeya Xeerka Dublin, waxaa lagu aqoonsan doonaa iyadoo lagu saleynayo farahaan waxaana dib laguugu celin karaa Romania. Waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan EURODAC iyo Xeerka Dublin, oo lagu turjumay dhowr luqadood.

Haddii aad diidid faraha lagaa qaado, habka diiwaangelintaada lama dhameystiri doono.

Dukumiintiyo noocee ah ayaan bixinayaa?

Waxaa sidoo kale lagu weydiisan doonaa inaad siiso dhammaan dokumentiyo aqoonsi oo gacan ka geysan kara samaynta aqoonsigaaga, sida baasaboorkaaga. Waxaad heli doontaa dukumenti aqoonsi kumeel gaar ah oo cadeynaya inaad magangalyo-doon ka tahay Romania. Waxaad heli doontaa qoraal macluumaad ku saabsan nidaamka magangalyada ee Romania, iyo xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga magangalyo-doon ahaan.

Luqadayda ma heli doonaa turjubaan?

Waxay kuxirantahay luuqada aad kuhadashid iyo helitaankaba, turjubaan ayaa joogi kara si uu kaaga caawiyo adiga iyo sarkaalka inaad wada xiriirtaan inta lagu gudajiro nidaamka diiwaangelinta.

Dukumenti noocee ah ayaan u baahan ahay inaan saxeexo?

Hadaad ubaahantahay kaalmo lacageed ama hoyga Xarunta Gobolka, waa inaad saxiixdid waraaqo dheeri ah. Tusaale ahaan, haddii aad joogi doontid Xarunta Gobolka, waxaad saxeexi doontaa warqad aad ku caddaynayso inaad ixtiraamayso Sharciga Gudaha ee Xarunta (waxa laguu oggol yahay inaad sameyso iyo wixii laguu oggol yahay inaad sameyso). Waxaad heli doontaa koobiga Xeerka Gudaha, oo la heli karo si kastaba ha noqotee dhowr luqadood. Faahfaahin dheraad ah, waxaad tagtaa qaybta ku saabsan Deegamaynta.