روند پناهندگی برای خردسالانی که خانوادهشان بهمراهشان نیامده باشند، از چند گام تشکیل شده و نماینده قانونی و سازمانهای مردم نهاد در طول این پروسه به شما کمک خواهند کرد. 

لطفاً در اسرع وقت توصیه و اطلاعات درخواست کنید. جهت دسترسی به اطلاعات تماس با موسساتی که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از گامهای فوق به بخشهای بعدی کلیک کنید.

گام 1: ثبت نام

کجا میتوانم ثبت نام کنم؟

پس از درخواست پناهندگی در رومانی در ابتداء به یک مرکز منطقه ای منتقل میشوید که از سوی اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) اداره میشود. هنگام رسیدن به اینجا موظف به ثبت نام هستی.

چگونه ثبت نام خواهم کرد؟

با یک کارمندی از IGI مصاحبه خواهید کرد که از شما در رابطه با مشخصات شخصی از قبیل اسم، کشور، تاریخ تولد، دین، زبان و نژاد و مسیر مسافرتتان را خواهد پرسید. 

یادتان باشد که اظهار واقعیت در رابطه با سن واقعی خود بسیار مهم است. زیرا خردسالان تابع قوانین متفاوتی از بزرگسالان خواهند بود. در صورتی که همراهتان مدارکی نشان دهنده سنتان باشند،آنها را به مامور نشان بدهید. 

هنگام ثبت نام یک مترجم نیز در آنجا حضور خواهد داشت. لطفاً برای دریافت پشیبانی مناسب در اسرع وقت ممکن هر نوع احتیاجات خود را ذکر کنید.

مامور، اثرانگشت (تصاویر انگشتان) و عکس از شما خواهد گرفت. شاید این اولین باری نبوده باشد که از شما اثر انگشت گرفتهاند، زیرا مسئولین مختلف روندهای متفاوتی دارند. بسیار مهم است که سعی نکنید از رومانی فرار کنید. اگر کشور رومانی را به قصد پناهندگی در کشور دیگری که عضو قطعنامه دابلین باشد، ترک کنید، شما بر اساس این اثرانگشت شناسایی شده و به کشور رومانی برگردانده خواهید شد.

آیا کارت شناسایی دریافت خواهم کرد؟

بلی، یک کارت شناسایی موقت که نشان دهنده پناهنده بودنتان در رومانی میباشد دریافت خواهید کرد. خواهشمند است در نگهداری این مدرک کوشا باشید و به هر جایی که بروید آنرا همیشه بهمراهتان داشته باشید.

در صورتی که خردسالی هستید که به همراه والدین سفر نمیکنید IGI با مقامات ویژه ایی که به اسم “حراست خردسالان” شناخته میشود تماس خواهد گرفت و برایتان “نماینده قانونی” تامین خواهد کرد.

گام 2: مصاحبه اولیه

مصاحبه اولیه چیست؟

گام بعدی پس از ثبت نام، مصاحبه اولیه میباشد که استعلام یا مصاحبه کوتاه نیز نامیده میشود. در رابطه با تاریخ مصاحبه کوتاه از قبل مطلع خواهید شد. معمولاً چند روز بعد از تعیین شدن نماینده قانونی از جانب دولت برگزار خواهد شد. این شخص در مصاحبه اولیه به همراه شما خواهد آمد.

از من چه پرسیده خواهد شد؟

مصاحبه کوتاه به این منظور است که مقامات مسئول پناهندگی اطلاعات بیشتر در مورد شما(مثلاً نام، نام خانوادگی، سن، اعضای خانواده و محل سکونت آنها و اطلاعات دیگر در رابطه با نحوه آمدنتان به رومانی و اینکه در کشورهای دیگری درخواست پناهندگی کرده اید یا نه) را کسب کنند. این فرصت مناسبی است برای ارائه هرگونه مدارک مربوطه که بتواند به مقامات پناهندگی کمک کنند در رابطه با درخواست پناهندگیتان تصمیم بگیرند. بدین سبب بسیار مهم است که شما راستگو باشید و واقعیت را بگویید. 

همچنین بسیار مهم است که شما به مامور بگویید اگر شما خانوادهای در اروپا دارید یا نه. این اطلاعات در تسهیل تصمیمگیری آنها در رابطه با امکان پویستن به خانواده تحت قطعنامه دابلین کمک خواهد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قطعنامه دابلین به بخش زیر کلیک کنید. 

در مصاحبه اولیه چه کسانی حضور خواهند داشت؟

مصاحبه اولیه در حضور ماموری از اداره کل مدیریت مهاجرت، یک مترجم و نماینده قانونی شما برگزار خواهد شد. 

روند دابلین

روند دابلین چیست؟

علیرغم درخواست پناهندگی شما در کشور رومانی، ممکن است کشور دیگر مسئولیت رسیدگی به مورد شما را داشته باشد. این مورد متکی به یک سری قواعد بنام “قوانین دابلین” میباشد که کشور مسئول برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را مشخص میکند. 

اگر فرار کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر اول در کشور رومانی درخواست پناهندگی کنید و سپس به قصد پناهندگی به کشور دیگری فرار کنی، به احتمال زیاد به کشور رومانی برگردانده خواهید شد. ظرف این مدتی که حاضر نبوده اید، زمان پرارزی را از دست خواهید داد و ممکن است که اینمورد درخواست پناهندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

آیا روند دابلین میتواند در رابطه با پیوست به خانواده ام کمک کند؟

اگر فردی از اعضاء خانواده شما ( والدین، برادر/ خواهر، عمو/خاله، پدر بزرگ/مادر بزرگ) بصورت قانونی در کشور دیگرعضو اتحادیه اروپا اقامت داشته باشد اینمورد را در اسرع وقت ممکن با مقامات در میان بگذارید. آنها میتوانند کمک کنند نزد آنها بروید یا آنها نزد شما بیایند. مدارکی را به آنها ارائه دهید که اثبات کنند آنها اعضاء خانواده شما هستند. ولیکن یادتان باشد! اداره کل مدیریت مهاجرت میتواند به شما کمک کنند تنها در صورتی که شما این موضوع را در اسرع وقت ممکن و قبل از تصمیگیری آنها در رابطه با درخواست پناهندگیتان، با آنها در میان گذاشتهاید.  

هنگام ثبت نام مدرکی حاوی اطلاعات کامل در رابطه با روند دابلین به شما داده خواهد شد. لطفاً آنرا بادقت بخوانید و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با نماینده قانونی خود، مقام بررسی مهاجرت یا یک ONG مشاوره کنید. 

گام 3: مصاحبه

معمولاً چند روز پس از برگزاری مصاحبه اولیه، جهت مصاحبه با یک مامور متخصص از اداره کل مدیریت مهاجرت دعوت خواهید شد. تاریخ قطعی مصاحبه چند روز قبل از برگزاری آن به شما اعلام خواهد شد . مصاحبه مهمترین گام در روند پناهندگی میباشد و شما باید در رابطه با دلایل فرار کردنتان توضیح بدهید.

در مصاحبه چه کسانی حضور خواهند داشت؟

نماینده قانونی شما هنگام مصاحبه بهمراهتان حضور خواهد داشت.اگر مایل باشید، فرد دیگری نیز میتواند در مصاحبه حضور داشته باشد. برای مثال یکی از نمایندگان سازمان مردم نهاد شاغل در مرکزی که حس راحتتری با آن دارید یا یک نماینده از آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد. این موضوع را قبل از برگزاری مصاحبه با مامور در میان بگذار تا آن فرد در مصاحبهتان حضور داشته باشد. 

برای ترجمه مکالمه شما با مامور، یک مترجم هم حضور خواهد داشت. قبل از آغاز مصاحبه میتوانید با مترجم صحبت کنید تا ببینید حرفهای همدیگر را میفهمید یا نه. نترسید و خجالت نکشید در صورتی که نتوانستید حرفهای مترجم را بفهمید یا با آن ارتباط برقرار کنید یا با آن راحت نبودید؛ و موضوع را با مامو در میان بگذارید.

مصاحبه چگونه برگزار میگردد ؟

مامور از شما درخواست خواهد کرد به صورت دقیق توضیح دهید به چه دلیلی از کشور خود فرار کردهاید و اگر به آنجا برگردید چه اتفاقی خواهد افتاد. شما باید هر قدر که بتوانی در رابطه با اتفاقاتی که برایتان رخ داده و خطراتی که از آنها واهمه دارید توضیح دهید. 

صحبت کردن در رابطه با برخی از حوادثی که اتفاق افتاده است میتواند سخت باشد، ولیکن لطفاً سعی کنید. راستگو بودن و اظهار واقعیت بسیار مهم است. در صورت ندانستن جواب از گفتن “نمیدانم” نترسید. در این مصاحبه جواب درست یا غلط وجود ندارد.

مصاحبه چقدر طول میکشد؟

مصاحبه برحسب هر مورد میتواند چند ساعتی طول بکشد. اگر خواهان زمان تنفس باشید نترسید و خجالت نکشید این موضوع را با مامور در میان بگذارید.

آیا جوابهایم بصورت نوشتاری ثبت خواهد شد؟

مامور تمامی سوالات جوابهایتان را بطور دقیق خواهد نوشت. تمامی اطلاعات محرمانه است و هیچ کسی در کشورتان از گفته های شما مطلع نخواهد شد.

در پایان مصاحبه، مترجم یادداشتهای مامور را برای شما ترجمه خواهد کرد. با دقت گوش کنید نترسید به مامور بگویید اشتباهات را تصحیح کند. همه چیز باید همانگونه که شما گفته اید نوشته شود. بعد از تصحیح تسوط مامور و تایید تغییرات توسط مترجم باید یادداشتهای موجود در هر صفحه را امضاء کنید. 

گام 4: تصمیم

پس از مصاحبه، اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) ملزم به صدور یک تصمیم در رابطه با اخذ شدن/ نشدن حمایتی در رومانی میباشد. این تصمیم را بصورت کتبی دریافت خواهی کرد.

چه زمانی تصمیم را دریافت خواهم کرد؟

معمولاً ظرف مدت 2 الی 3 ماه بعد از درخواست پناهندگی قرار ایت تصمیم را دریافت کنید. در برخی موارد ممکن است بیشتر طول بکشد (برای مثال تاریخ مصاحبه دوباره تعیین شده است یا شما مصاحبه دوم جهت روشن ساختن بعضی اطلاعات داشتید). لطفاً صبور باشید و نترسید اگر بیشتر طول کشید. بسیار مهم است که در طول تمام روند پناهندگی در رومانی بمانید.

تصمیم را چگونه دریافت خواهم کرد؟

اداره کل مدیریت مهاجرت تصمیم را بزبانی که بدان آشنا هستید به شما و نماینده قانونی شما اطلاع خواهد داد. ولیکن رونوشت مدارکی که دریافت خواهی کرد بزبان رومانیایی خواهد بود. وکیلتان یا مشاور ONG میتواند با نماینده قانونی شما در ارتباط باشد و محتوای مدارک را توضیح دهد. امکان آن هست که تصمیم به وکیلتان یا به مسئول ONG که هنگام مصاحبه بهمراهتان حاضر بودند ارسال شود اما این کار فقط در صورتی امکان پذیر است که از قبل درخواست کرده باشید.

تصمیم حاوی چه اطلاعاتی خواهد بود؟

تصمیم میتواند بصورت “بلی” یا “خیر” باشد، یعنی: 

  1. بلی: بعنوان پناهنده شناخته شدهااید؛ یا
  2. بلی: به شما حمایت فرعی اعطا میشود؛ یا
  3. خیر: درخواست پناهندگی شما رد شده است و شما میتوانید به این تصمیم اعتراض کنید.

از نماینده قانونی و یا ONG میتوانید منظور جواب دریافت شده را بپرسی. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از تصمیمها، اطلاعات موجود در بخش “جهت فهمیدن تصمیم” را بخوانید.