Qaybtani waxay faahfaahin ka bixin doontaa noocyada soo gelitaanka Roomaaniya, nidaamyada laga yaabo inay ku khusayso adiga oo ku xidhan sida aad waddanka u soo gashay, iyo xulashooyinka aad haysato.

Waxaad ku timid Romania mid ka mid ah dariiqooyinka soo socda:

Galitaanka sharciga ah – waa markaad haysato dukumiintiyo muhiim ah (fiisada, dukumiinti / dukumiinti safar) oo aad u hogaansanaato shuruudaha gelitaanka Romania.

IHaddii aad si sharci ah ku soo gashay, fadlan hubi inaad cusbooneysiiso dukumintigaaga (tusaale ahaan, baasaboor, fiiso) ka hor intaysan dhicin. Haddii kale, waxaad si aan joogto ahayn ugu degganaan doontaa Roomaaniya.

Galitaan sharci-darro ah – waa marka aadan haysan dukumentiyada lagama maarmaanka ah oo aad ka gudubtay ama aad isku dayday inaad xadka uga gudubto si aan sharci ahayan Romania. Waxaa jira habab kala duwan oo adiga ku khuseyn kara.

Miyaa la igu ciqaabi doonaa haddii aan si sharci darro ah uga gudbo xadka?

Isu-gudubka sharci darrada ah waxaa lagu ciqaabi karaa Roomaaniya, iyadoo ku xiran duruufaha.

Miyaa laygu celin doonaa wadankayga?

Iyadoo aan loo eegin sidaad ku soo gashay Romania, haddii aad u maleynaysid inaad ubaahantahay magangalyo caalami ah oo aad ka baqeyso inaad ku laabato wadankaaga, waxaad xaq u leedahay inaad dalbato magangalyo. Markaad magangalyo ka dalbato Romania, waxaad xaq u leedahay in aan laguugu soo celin wadankaaga, ilaa nidaamka magangalyada la soo gabagabeynayo. Maamulka Roomaania ee loogu yeero Kormeerida Guud ee Socdaalka (GII oo Ingiriis ah ama IGI oo ku taal Romanka) ayaa mas’uul ka noqon doona falanqaynta codsigaaga magangalyo.

Maxaa igu dhici kara haddii aan sharci darro uga gudbo xadka?

Haddii aad dalbatid magangalyo, xaqiiqda ah inaad ku timid Romania sharci darro ma saameyn doonto natiijada nidaamka. Si kale haddii loo dhigo, dalabkaaga magangalyada looma diidayo sababta oo ah inaad haysato dukumintiga safarkaaga sharciga ah. 

Haddii aadan jeclayn inaad magangalyo ka dalbato Roomaaniya, oo aad xadka uga soo gudubtay sharci darro, waxaa laga yaabaa inaad ku laabato heshiiska ama dib u laabashada. Tan micnaheedu waxaa weeye waxaa laguugu celin karaa wadanka aad ka soo gudubtay ama wadankaagii hooyo. Haddii aadan jeclayn inaad magangalyo ka dalbato Roomaania oo aadan sharci xaq u lahayn inaad ku sii joogtid Romania, waxay u badan tahay inaad wadanka ka baxdaa.

Labada xaaladoodba waa lagu meelayn karaa xarunta xabsiga dadweynaha iyadoo la eegayo ka saaridaada Roomaaniya.

Maxaan sameeyaa markaan ka gudbo xadka Romania?

Fadlan u tag mas’uuliyiinta dawladda sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah, haddii kale waxaad si rasmi ah ugu degganaan doontaa Roomaaniya dhexdeeda waana laga saari karaa waddanka. Nidaamkaaga magangalyo wuxuu bilaabi karaa si dhakhso ah keliya haddii aad raacdo tilmaamaha mas’uuliyiinta dowladda.

Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codsashada magangalyo ee xuduudu iyo nidaamka magangalyada adigoo gujinaya qaybaha.