معمولا چند روز پس از مصاحبه اولیه، مصاحبهای با یکی از مسئولین اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) برنامهریزی خواهد شد. تاریخ مصاحبه از قبل اعلام خواهد شد. مصاحبه مهمترین گام در پروسه پناهندگی میباشد. شما موظف به شرکت در آن هستید، در غیر این صورت مسئول IGI قادر به صدور دستور در رابطه به پرونده شما نخواهد بود.

آیا هنگام مصاحبه مترجم حضور خواهد داشت؟

مصاحبه بزبان ماردی خودتان یا بزبانی که اعلام کردید که آشنایی دارید صورت خواهد گرفت. یک مترجم بصورت رایگان به شما کمک خواهد کرد. مترجم صرفاً برای ترجمه صحبتهای میان شما و مامور در آنجا حضور خواهد داشت. اگر قادر به حرف زدن با مترجم نبوده، حرفهای او را نمیفهمید یا هر گونه شکی در مورد ترجمه ایشان داشته باشید، موضوع را با مامور اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) در میان بگذارید. شما مصاحبه دیگری با یک مترجم دیگر خواهید داشت.

از من چه پرسیده خواهد شد؟

هنگام مصاحبه شما تو سوالات دقیق در رابطه با علت فرارتان از کشور و در صورت بازگشت به کشورتان چه اتفاقی خواهد افتاد پرسیده خواهد شد. اتفاقاتی را که برایتان افتاده و خطراتی که از آنها واهمه دارید را بصورت دقیق بیان کنید. صحبت کردن در باره برخی اتفاقات ممکن است سخت باشد. ولیکن راستگو بودن و اظهار واقعیت در رابطه با وضعیت خودتان و روشن ساختن اختلافات موجود در حکایتتان بسیار مهم است.

آیا جوابهایم بصورت نوشتاری ثبت خواهد شد؟

مامور تمامی سوالات و جوابهایی را که میدهید بصورت خواهد نوشت. تمامی اطلاعات محرمانه است. در پایان مصاحبه، مترجم نوشته های متن مامور را برای شما ترجمه خواهد کرد. فرصت تصحیح هر نوع اشتباهات را خواهید داشت. اگر با موارد نوشته شده موافقت کنید، شما باید تمامی صفحات یادداشتهای مصاحبه را امضاء کنید، سپس رونوشتی دریافت خواهید کرد. اگر موافقت نکنید، میتوانید از مامور درخواست کنید متن را تغییر دهد. یادداشت را در پایان فقط بعداز تصحیح شدن از سوی مامور و تایید شدن تغییرات از طرف مترجم امضاء خواهید کرد.

آیا میتوانم هر نوع مدرکی را ارائه کنم؟

شما میتوانید هر نوع مدرک یا دلیل جهت اثبات درخواستتان را ارائه کنید. لازم نیست مدارک بزبان رومانیایی باشد، ولیکن میبایست در رابطه با درخواست پناهندگی شما باشند.

مصاحبه چقدر طول خواهد کشید؟

مصاحبه برحسب هر مورد، میتواند چند ساعتی طول بکشد. اگر خواهان وقفه تنفس باشید این را به مامور بگویید.

هنگام مصاحبه چه کسی بمن کمک خواهد کرد؟

هنگام مصاحبه حق پشتیبانی رایگان از طرف یک سازمان مردم نها یا از یک آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد را دارا هستید. همچنین از یک وکیل که حق الوکاله اش به عهده شماست، میتوایند یاری بگیرید. قبل از مصاحبه اطلاعات و توصیههای مربوط به نحوه انجام مصاحبه و حقوق و وظایفتان هنگام مصاحبه را بخواهید. جهت دسترسی به سازمانهایی که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید.