برحسب دلایل درخواست پناهندگی شما، عنوان پناهنده یا حق حمایت فرعی داده میشود. این انواع حمایت، حقوق معینی را در رومانی به شما اعطا میکند.

چرا عنوان پناهنده به من اعطا شد؟

به شما عنوان پناهندگی اعطا شده است اگر تعیین شده است که شما دلایل کافی برای واهمه از قرار گرفتن در معرض ظلم به خاطر مسائل نژادی، دینی، ملیت و یا افکار سیاسی یا بعلت وابسته بودن به گروه اجتماعی مشخصی درکشور خودتان یا در کشور اقامتتان ( در صورتی که فاقد ملیت هستید)، دارید.

چرا حمایت فرعی به من اعطا شده است؟

به شما حمایت فرعی اعطا شده اگر تعیین شده است که با اینکه همه شرایط مربوط به اعطای حق پناهندگی را رعایت نکردهاید، احتمال جدی خطر برای شما وجود دارد. این خطر میتوان مبنی بر محکومیت به اعدام یا شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز باشد، یا جان شما در معرض خطر جدی به دلیل احتمال وقوع درگیریهای مسلحانه در کشورتان باشد.

آیا حمایت برای مدت محدودی اعطا میشود؟

حق پناهندگی یا حمایت فرعی تا زمانی که دلایل درخواست پناهندگیتان دیگر موجود نیست به شما برای مدت نامحدود اعطا داده شده است،. مجوز اقامت موقت دریافت خواهید کرد و امکان تمدید آن وجود دارد.

حقوق و وظایف من کدامند؟

در مجموع حقوق و وظایف یکسان با اتباع رومانی را خواهید داشت (بغیر از حق رای دادن و شرایط ویژه دیگر). برای مثال، شما میتوانید کار کنید، امکان تحصیل و برخورداری از کمکهای تامین اجتماعی را خواهید داشت. شما همچنین موظف به رعایت تمامی وظایف قانونیای هستید که رومانیاییها دارند، اعم از پرداخت مالیات، بیمه درمانی و بر عهده گرفتن هر مسئولیت غیرقانونی

توصیه میشود جهت ادغام در رومانی، در برنامهی ادغام دولتی ثبت نام کنید و در آن شرکت کنید. در صورت عدم ثبت نام در زمان تعیین شده، حق بهره مند شدن از این برنامه را نخواهید داشت.

بعد از دریافت حمایت باید چه کار کنم؟

در اسرع وقت ممکن با مامور مسئول برنامه ادغام یا مسئول ONG که در مرکز منطقهای شاغل است، جهت مشاوره در رابطه با حقوق و وظایفتان و نحوه دسترسی به برنامه ادغام و نحوه دریافت پشتیبانی، تماس حاصل نمایید.

(https://www.romaniaeacasa.ro/) (http://igi.mai.gov.ro/ro/content/programul-de-integrare).

(http://cnrr.ro/index.php/ro/blog-ro-2/integrare/240-primii-mei-pasi-en)

آیا میتوانم به خارج از رومانی سفر کنم؟

شما میتوانید جهت دریافت یک مدرک مسافرت/ گذرنامه که مخارج آن به عهده خودتان بوده، مراجعه کنید. نوع مدرک برحسب نوع حمایتی که به شما اعطا شده است خواهد بود (عنوان پناهنده یا حمایت فرعی).

بسیاری از کشورهای اروپایی از پناهندگان برای ویزا درخواست نمی کنند. با این حال ، بیشتر کشورهای اروپایی برای داشتن ویزا به افراد دارای حمایت فرعی نیاز دارند. حتی در شرایطی که نیازی به ویزا ندارید ، ممکن است شما برای ورود به یک کشور خاص ، سایر شرایط را رعایت کنید.

قبل از سفر همواره سفارت کشور مورد نظر خود را برای سفر یا گذر از شرایط ورود به کشور بررسی کنید تا از موقعیت های ناخوشایند خودداری کنید!  

آیا میتوانم خانواده خود را به رومانی بیاورم؟ 

اگر از اعضاء خانوادهتان جدا شده باشید، تحت شرایط مشخصی میتوانند در رومانی به شما بپیوندند. پس از دریافت حمایت در کشور رومانی، دو روند متفاوت برای کمک به الحاق خانوادههای پناهندگان و اشخاصی که حائز حمایت فرعی هستند، وجود دارد. برای هر نوع روند، شرایط خاصی وجود دارد.

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این رویه ها را در جزوه تهیه شده توسط شورای ملی رومانی برای پناهندگان (CNRR) کسب کنید. (http://cnrr.ro/index.php/ro/blog-ro-2/integrare/238-brosura-privind-reunificarea-si-reintregirea-familiei-en) برای مشاوره با CNRR تماس بگیرید.

آیا میتوانم علیه تصمیم پناهندگی یا حمایت فرعی IGI (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) اعتراض کنم؟

بلی، اگر نظرتان بر این باشد که میبایست عنوان پناهنده بر اساس درخواست پناهندگیتان به شما اعطا شود، حق اعتراض در دادگاه علیه تصمیم صادره را دارا هستید.مراحل و مهلتهای مربوطه مشابه با مراحل مربوط به با شرایط اعتراض به تصمیم منفی میباشد (به بالا نگاه کنید). دادگاه میتواند موارد ذیل را تصمیم بگیرد: تمدید حمایت فرعی؛ اعطای عنوان پناهنده؛ یا هیچگونه حمایتی به شما اعطا نکند. شما عنوان پناهنده را تا نهایی شدن روند دادگاه خواهید داشت. قبل از تصمیم گیری، مهم است با یک مشاور قانونی تماس بگیرید تا در باره وضعیت خودتان حرف بزنید.