خلاصه: علیرغم درخواست پناهجویی در کشور رومانی، ممکن است کشور دیگر مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما باشد.

چرا باید به نخستین کشوری که درخواست پناهجویی داده ام برگردم؟

این امر به این دلیل است که طبق قوانین اروپا ، فقط یک کشور می تواند مسئولیت تصمیم گیری در مورد درخواست شما را بر عهده بگیرد. این در قانونی به نام آیین نامه دوبلین تنظیم شده است ، که در 32 کشور به اصطلاح œ € دوبلین از جمله در رومانی اعمال می شود. این کشورها 28 کشور اتحادیه اروپا (اتریش ، بلژیک ، بلغارستان ، کرواسی ، قبرس ، جمهوری چک ، دانمارک ، استونی ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایرلند ، ایتالیا ، لتونی ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مالت ، هلند ، و لهستان ، پرتغال ، رومانی ، اسلواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد ، انگلستان و همچنین 4 کشور مرتبط با آیین نامه دوبلین (نروژ ، ایسلند ، سوئیس و لیختن اشتاین).

در رابطه با الزامی بودن/ نبودن بازگشتم به کشور دیگری چگونه تصمیم گیری میشود؟

بعنوان بخشی از پروسه پناهندگی؛ IGI در مرحله اول مسئولیت آن را دارد که تشخیص بدهد آیا درخواست پناهندگی شما باید توسط آنها یا توسط کشور دیگر رسیدگی شود. بنابراین IGI بررسی خواهد کرد که آیا شما در کشور دیگر که عضو قطعنامه دابلین است اقدام کردهاید یا خیر و اگر مجوز اقامت معتبر در کشور دیگر دارید یا خیر یا اگر ویزا باری کشور دیگر عضو قطعنامه دابلین دارید یا خیر. اگر این مورد صحت دارد و کشور دیگر بررسی کردن درخواست پناهجویی را قبول نماید احتمال بازگشت شما به آن کشور وجود دارد.

در صورت ترک رومانی و ایجاد درخواست پناهندگی در کشور دیگری که عضو قطعنامه دابلین باشد، همین پروسه در آنجا هم قابل اجرا میباشد – و احتمال بازگشت شما به رومانی وجود خواهد داشت.

روند دابلین چگونه عمل میکند؟

اگر اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) بر این باشد که کشور دیگری برای بررسی پناهجویی مسئول میباشد، بررسی کردن پرونده شما را متوقف کرده و جهت درخواست مسئولیت از مقامات با کشور دیگر تماس حاصل خواهد کرد.برحسب شرایط موجود به شما اطلاع داده میشود چنانچه روند دابلین برای شما آغاز شود. اگر فکر کنید که درخواست شما باید در رومانی رسیدگی شود، حق ارائه هر گونه مدرکی در اینرابطه را دارید.

اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) متعاقباً دستوری مبنی بر احتمال انتقال شما به کشور مربوطه عضو دابلین و یا بر احتمال بررسی درخواست پناهندگی شما در کشور رومانی صادر خواهد کرد.

آیا تصمیم انتقال من به به کشور دیگرعضو دابلین نهایی است؟

ظرف مهلت تعیین شده در تصمیم صادره، حق اعتراض در دادگاه به دستور انتقال را دارید. تصمیم دادگاه نهایی خواهد بود. هنگام ثبت نام مدرکی حاوی اطلاعات کامل در رابطه با پروسه دابلین به شما داده خواهد شد. لطفاً آنرا بدقت بخوانید یا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانیایی IGI نامیده میشود) از یک ONG مشاوره بگیرید.

در هر مقطعی از روند دابلین حق آن را دارید که از وکیلتان، از یک ONG ویا از آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد کمک مشاوره بگیرید.

آییننامه دابلین چگونه میتواند بمن کمک کند؟

آییننامه دابلین میتواند به اعضای نزدیک خانواده نیز که در کشورهای مختلف عضو آییننامه دابلین هستند، به هم بپیوندند. برای مثال؛ اگر شما یک شخص بالغ هستیئ و همسر یا فرزندان خردسالتان بعنوان پناهنده یا پناهجو در کشور دیگر عضو آییننامه دابلین از حمایت بین المللی برخوردار باشند. یا اگر شما زیر 18 ساله هستید و عضوی از خانواده شما ( والدین، برادر/ خواهر، عمو/خاله، پدر بزرگ/مادر بزرگ) در کشور دیگر عضو آییننامه دابلین زندگی کند. 

بنابراین مطلع ساختن مسئولین IGI در رابطه با محل سکونت اعضاء خانواده شما بسیار مهم میباشد. همچنین شما موظف هستید هر مدرکی را که اطتباط خانوادگیتان را اثبات کند، ارائه دهی. توجه کنید! روند دابلین صرفاً قبل از صدور دستور از طرف اداره کل مدیریت مهاجرت آغاز میشود.